Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Επίδομα - Ενίσχυση

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τα επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται από ή μεσολαβεί ο Δήμος Χανίων.

Επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Κωδικός υπηρεσίας:186 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους
Κωδικός υπηρεσίας:187 Δείτε την υπηρεσία →
Επίδομα στέγασης
Κωδικός υπηρεσίας:90 Δείτε την υπηρεσία →
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους
Κωδικός υπηρεσίας:88 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου
Κωδικός υπηρεσίας:120 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων
Κωδικός υπηρεσίας:119 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία
Κωδικός υπηρεσίας:118 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
Κωδικός υπηρεσίας:117 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
Κωδικός υπηρεσίας:116 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία
Κωδικός υπηρεσίας:115 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης
Κωδικός υπηρεσίας:114 Δείτε την υπηρεσία →
Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, στομάχου, σπλήνας, παγκρέατος, νησίδια παγκρέατος, εντέρου (παχύ ή λεπτού), νεφρού, πνευμόνων και μυελού των οστών
Κωδικός υπηρεσίας:68 Δείτε την υπηρεσία →
Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων
Κωδικός υπηρεσίας:89 Δείτε την υπηρεσία →
Επίδομα γέννησης
Κωδικός υπηρεσίας:87 Δείτε την υπηρεσία →
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
Κωδικός υπηρεσίας:80 Δείτε την υπηρεσία →
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Κωδικός υπηρεσίας:186 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους
Κωδικός υπηρεσίας:187 Δείτε την υπηρεσία →
Επίδομα στέγασης
Κωδικός υπηρεσίας:90 Δείτε την υπηρεσία →
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους
Κωδικός υπηρεσίας:88 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου
Κωδικός υπηρεσίας:120 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων
Κωδικός υπηρεσίας:119 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία
Κωδικός υπηρεσίας:118 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
Κωδικός υπηρεσίας:117 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
Κωδικός υπηρεσίας:116 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία
Κωδικός υπηρεσίας:115 Δείτε την υπηρεσία →
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης
Κωδικός υπηρεσίας:114 Δείτε την υπηρεσία →
Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, στομάχου, σπλήνας, παγκρέατος, νησίδια παγκρέατος, εντέρου (παχύ ή λεπτού), νεφρού, πνευμόνων και μυελού των οστών
Κωδικός υπηρεσίας:68 Δείτε την υπηρεσία →
Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων
Κωδικός υπηρεσίας:89 Δείτε την υπηρεσία →
Επίδομα γέννησης
Κωδικός υπηρεσίας:87 Δείτε την υπηρεσία →
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
Κωδικός υπηρεσίας:80 Δείτε την υπηρεσία →

Γενικά επιδόματα

Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περιθαλψης σε ανασφαλιστους
Κωδικός υπηρεσίας:121 Δείτε την υπηρεσία →
Μείωση/απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ατόμων με αναπηρίες, πολυτέκνων και τριτέκνων)
Κωδικός υπηρεσίας:110 Δείτε την υπηρεσία →
Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑΧ
Κωδικός υπηρεσίας:107 Δείτε την υπηρεσία →
Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος
Κωδικός υπηρεσίας:85 Δείτε την υπηρεσία →
Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περιθαλψης σε ανασφαλιστους
Κωδικός υπηρεσίας:121 Δείτε την υπηρεσία →
Μείωση/απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ατόμων με αναπηρίες, πολυτέκνων και τριτέκνων)
Κωδικός υπηρεσίας:110 Δείτε την υπηρεσία →
Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑΧ
Κωδικός υπηρεσίας:107 Δείτε την υπηρεσία →
Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος
Κωδικός υπηρεσίας:85 Δείτε την υπηρεσία →