Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) | Κωδικός υπηρεσίας: 80

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)


Περιγραφή

Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

 1. την εισοδηματική ενίσχυση

 2. τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης

 3. τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Έντυπο Συναίνεσης - υπογεγραμμένο από ΟΛΑ τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ. Στη θέση του αιτούντα υπογράφει όποιος έχει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή τον τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομά του

 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας - όλων των μελών του νοικοκυριού

 3. Ε1 Φορολογικού Έτους (τελευταίου)- όλων των μελών του νοικοκυριού

 4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους (τελευταίου) - όλων των μελών του νοικοκυριού

 5. ΙΒΑΝ- Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης

 6. Φωτοτυπία Πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΗ

 7. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Κατοικίας σε ισχύ πριν την υποβολή της αίτησης (σε περίπτωση ενοικίασης)

 8. Φωτοτυπία Τίτλου Ιδιοκτησίας και Έντυπο Ε9 (σε περίπτωση ιδιοκτησίας)

 9. Έντυπο Ε2 και Λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα (σε περίπτωση Δωρεάν Παραχώρησης)

 10. E-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 11. Φωτοτυπία Διαβατηρίου - όλων των μελών του νοικοκυριού (για αλλοδαπούς)

 12. Φωτοτυπία Άδειας Παραμονής ή Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη -όλων των μελών του νοικοκυριού (για αλλοδαπούς)

 13. Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ - όλων των μελών που δεν εργάζονται

 14. Βεβαίωση Φοίτησης για μέλη του νοικοκυριού που φοιτούν σε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (που φοιτούν σε σχολές εντός ή εκτός Ελλάδος)

 15. Φωτοτυπία Διαζευκτηρίου (σε περίπτωση διαζυγίου)

 16. Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων (σε περίπτωση διαζυγίου ή μονογονεϊκών οικογενειών)

 17. Φωτοτυπία Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (σε περίπτωση χηρείας)

 18. Απόφαση ΚΕΠΑ (σε περίπτωση αναπηρίας)

 19. Βεβαίωση Αστεγίας τρέχοντος εξαμήνου από την Kοινωνική Yπηρεσία του Δήμου (σε περιπτώσεις αστέγων)

 20. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ (σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης)

 21. Για μισθωτούς: Βεβαιώσεις αποδοχών για το τελευταίο εξάμηνο από εργοδότη ή ανάλυση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού από την τράπεζα για όλα τα εργαζόμενα μέλη του νοικοκυριού

 22. Για ελεύθερους επαγγελματίες: έσοδα και ασφαλιστικές εισφορές του τελευταίου εξαμήνου

 23. Για πρόσθεση μέλους, επίσημο έγγραφο (πχ. Φορολογική Δήλωση) που αποδεικνύει ότι πλέον ζει στην διεύθυνση που δηλώνεται στο νοικοκυριό

 24. Για διαγραφή μέλους, ηλεκτρονικό μισθωτήριο που αποδεικνύει ότι το άτομο έχει αλλάξει κατοικία

 25. Για μέλη που εκτίουν τη στρατιωτική τους θητεία, αποδεικτικό που το επιβεβαιώνει

Σε κάθε νοικοκυριό, μπορεί να υποβάλει αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, μόνο όποιος έχει στο όνομά του το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο, τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ή το έντυπο Ε2 (για δωρεάν παραχώρηση)

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών στο Κέντρο Κοινότητας μπορεί κατά περίπτωση να χρειάζεται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Με ηλεκτρονική αίτηση στα Κέντρα Κοινότητας ή στο σύνδεσμο:

Κέντρο Κοινότητας Χανίων 28213-41689

Κέντρο Κοινότητας Σούδας 28213-41688

https://keaprogram.gr/pubnr

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εάν προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά η αίτηση οριστικοποιείται και εγκρίνεται απ’ ευθείας. Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία Παρασκευή του επόμενου μήνα.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Την παρακάτω σχετική νομοθεσία:

ΚΥΑ 15.06.2018

ΚΥΑ 30.10.2018

Ν4389 - 27.05.2016

Για περισσότερες πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΑ ακολουθήστε το σύνδεσμο  : https://opeka.gr/elachisto-engyimeno-eisodima-kea/plirofories/