Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 158

Έκδοση ΑΜΚΑ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις Κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται ΑΜΚΑ και μπορεί να εκδοθεί από το ΚΕΠ και τον ΕΦΚΑ (e-ΕΦΚΑ & ΚΕΠ)

Η διαδικασία έχει αλλάξει. Νεότερες πληροφορίες προσεχώς.