Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Χρήση κοινόχρηστου χώρου | Κωδικός υπηρεσίας: 101

Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά, ικριώματα και κάδος αδρανών υλικών


Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση - Υπογεγραμμένη (δεν απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή)
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Άδεια Δόμησης  ή  Άδεια μικρής κλιμάκας όπου απαιτείται, με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει, ή  Τεχνική Έκθεση Μηχανικού για εργασίες που υπάγονται στο άρθρο 30 του Ν 4495/2017

 3. Τοπογραφική αποτύπωση που να απεικονίζεται η θέση του ακινήτου, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, ο πλάτος της οδού, καθώς και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης

 4. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Χανίων - Δημοτική Ενημερότητα


Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
  Είσοδος →

 2. Αυτοπροσώπως.

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

- Για κάδο, με πλάτος έως 2, 40M 30€ / μήνα
- Για κάδο, με πλάτος άνω του 2.40M 37,5 € / μήνα
- Για σκαλωσιές, 15€/τ.μ. ανά μήνα

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Αρχεία

 1. Έντυπο Αίτησης