Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 167

Aίτηση ρύθμισης οφειλών, Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για Νομικά Πρόσωπα


Περιγραφή

Η αίτηση αυτή αφορά τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών Νομικών Προσώπων προς τον Δήμο Χανίων και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Στην ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ προαιρετικά μπορούν να υπαχθούν και οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής καθώς και οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες τελούν σε αναστολή πληρωμής

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή)

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
    Είσοδος →

  2. Αυτοπροσώπως:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

1 - 2 εργάσιμες ημέρες

Αρχεία

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση