Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας | Κωδικός υπηρεσίας: 139

Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας οικοδομικής άδειας (με έκδοση μετά την 8-9-1983 και έναρξη εργασιών κατασκευής πριν την 1-3-2012)


Περιγραφή

Υπηρεσία για την ηλεκτροδοτηση/υδροδότηση ακινήτου ή κατασκευής.

Η Υπηρεσία Δόμησης μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θεωρεί το έντυπο της Οικοδομικής Αδεια και το αποστέλλει υπηρεσιακά στην ΔΕΗ. Ένα αντίγραφο χορηγειται στον ιδιοκτήτη προκειμένου να το προσκομίσει στην ΔΕΥΑΧ.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Φύλλο αδείας

  2. Τεχνική έκθεση γενικού επιβλέποντα μηχανικού

  3. Υπεύθυνη Δήλωση όλων των επιβλέποντων μηχανικών

  4. Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου σφραγισμένη από αυτόν

  5. Υπεύθυνη Δήλωση υδραυλικού σφραγισμένη από σωματείο

  6. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ/Δημόσια Αρχή/δικηγόρο

  7. Βεβαίωση ΙΚΑ ή θεωρημένο φύλλο Αδείας από οικείο Αστυνομικό Τμήμα ώστε να αποδεικνύεται η έναρξη των εργασιών πριν την 1-3-12

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Μέσω e-mail στο d-poleodomia@chania.gr

  2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Δύο (2) μήνες

 

Αρχεία

  1. Αιτηση Ν1 για συνδεση με δίκτυα