Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Κοινόχρηστοι Χώροι

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες σχετικές με τη χρήση Κοινόχρηστων Χώρων. Οι υπηρεσίες που θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα διεκπεραιώνονται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσίων και Πολεοδομίας.

Χρήση κοινόχρηστου χώρου

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2024-2025
Κωδικός υπηρεσίας:191 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσματα (ανανέωση άδειας 2023)
Κωδικός υπηρεσίας:190 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα (ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ)
Κωδικός υπηρεσίας:147 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με κλείσιμο δρόμου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων
Κωδικός υπηρεσίας:8 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Άδεια προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την διενέργεια εκδηλώσεων
Κωδικός υπηρεσίας:18 Δείτε την υπηρεσία →
Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ψυγείων και εμπορευμάτων σε περίπτερα
Κωδικός υπηρεσίας:148 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων από καταστήματα (νέο κατάστημα ή ανανέωση)
Κωδικός υπηρεσίας:146 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά, ικριώματα και κάδος αδρανών υλικών
Κωδικός υπηρεσίας:101 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2024-2025
Κωδικός υπηρεσίας:191 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσματα (ανανέωση άδειας 2023)
Κωδικός υπηρεσίας:190 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα (ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ)
Κωδικός υπηρεσίας:147 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με κλείσιμο δρόμου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων
Κωδικός υπηρεσίας:8 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Άδεια προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την διενέργεια εκδηλώσεων
Κωδικός υπηρεσίας:18 Δείτε την υπηρεσία →
Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ψυγείων και εμπορευμάτων σε περίπτερα
Κωδικός υπηρεσίας:148 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων από καταστήματα (νέο κατάστημα ή ανανέωση)
Κωδικός υπηρεσίας:146 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά, ικριώματα και κάδος αδρανών υλικών
Κωδικός υπηρεσίας:101 Δείτε την υπηρεσία →

Κατασκευή, συντήρηση, απότμηση

Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων
Κωδικός υπηρεσίας:103 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια εκσκαφών πεζοδρομίων και ασφαλτικών
Κωδικός υπηρεσίας:6 Δείτε την υπηρεσία →
Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων, πεζοδρομίων, οδοστρώματος κ.λ.π.)
Κωδικός υπηρεσίας:102 Δείτε την υπηρεσία →
Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου / εισόδου-εξόδου / κυκλοφοριακής σύνδεσης
Κωδικός υπηρεσίας:76 Δείτε την υπηρεσία →
Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων
Κωδικός υπηρεσίας:103 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια εκσκαφών πεζοδρομίων και ασφαλτικών
Κωδικός υπηρεσίας:6 Δείτε την υπηρεσία →
Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων, πεζοδρομίων, οδοστρώματος κ.λ.π.)
Κωδικός υπηρεσίας:102 Δείτε την υπηρεσία →
Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου / εισόδου-εξόδου / κυκλοφοριακής σύνδεσης
Κωδικός υπηρεσίας:76 Δείτε την υπηρεσία →

Στοιχεία και διάνοιξη οδών

Βεβαίωση οριστικοποίησης στάθμης καταστρώματος οδού
Κωδικός υπηρεσίας:46 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαίωση ονομασίας-μετονομασίας οδού
Κωδικός υπηρεσίας:45 Δείτε την υπηρεσία →
Διάνοιξη οδού
Κωδικός υπηρεσίας:67 Δείτε την υπηρεσία →
Αρίθμηση οδού
Κωδικός υπηρεσίας:36 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση οριστικοποίησης στάθμης καταστρώματος οδού
Κωδικός υπηρεσίας:46 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαίωση ονομασίας-μετονομασίας οδού
Κωδικός υπηρεσίας:45 Δείτε την υπηρεσία →
Διάνοιξη οδού
Κωδικός υπηρεσίας:67 Δείτε την υπηρεσία →
Αρίθμηση οδού
Κωδικός υπηρεσίας:36 Δείτε την υπηρεσία →

Γενικά Αιτήματα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (κλάδεμα ή κοπή δέντρων)
Κωδικός υπηρεσίας:141 Δείτε την υπηρεσία →
Απαλλοτρίωση για διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων
Κωδικός υπηρεσίας:35 Δείτε την υπηρεσία →
Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
Κωδικός υπηρεσίας:140 Δείτε την υπηρεσία →
Κάρτα Σταθμευσης μόνιμων κατοίκων
Κωδικός υπηρεσίας:19 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (κλάδεμα ή κοπή δέντρων)
Κωδικός υπηρεσίας:141 Δείτε την υπηρεσία →
Απαλλοτρίωση για διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων
Κωδικός υπηρεσίας:35 Δείτε την υπηρεσία →
Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
Κωδικός υπηρεσίας:140 Δείτε την υπηρεσία →
Κάρτα Σταθμευσης μόνιμων κατοίκων
Κωδικός υπηρεσίας:19 Δείτε την υπηρεσία →