Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτροδότηση | Κωδικός υπηρεσίας: 96

Ηλεκτροδότηση λόγω αλλαγής χρήσης


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αίτηση για τετραγωνικά μέτρα
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Αριθμός παροχής ρεύματος.

  3. Οικοδομική άδεια ή τακτοποίηση για την αλλαγή χρήσης.

  4. Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών ενημερωμένο με την σωστή χρήση του ακινήτου 

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Μέσω e-mail στο infoesoda@chania.gr

  2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

- Τμήμα Εσόδων Δήμου Χανίων

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Από μία (1) έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

Αρχεία

  1. Αίτηση
  2. Ε2 - Αίτηση για ΤΜ