Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας | Κωδικός υπηρεσίας: 137

Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας κτισμάτων προ του 1923, πρό του 1955, θερμοκηπίων ή κατασκευών με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας


Περιγραφή

Υπηρεσία για την ηλεκτροδότηση/υδροδότηση ακινήτου ή κατασκευής.

Κατηγορία 1: Προ του `55 ή του `23 

Κατηγορία 2: Θερμοκήπιο 

Κατηγορία 3: Έγκριση Εργασιών

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε, δαιφοροποιούνται τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε με την αίτησή σας. Δείτε παρακάτω.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1  - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 Ή ΠΡΟ ΤΟΥ 1923

 1. Παλαιός τίτλος που να αποδεικνύει  ότι το κτίσμα είναι προϋφιστάμενο του 1955 ή προ του 1923, ή κάποιο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την παλαιότητα ή αεροφωτογραφία με φωτοερμηνεία

 2. Δύο όμοιες φωτογραφίες του κτίσματος προκειμένου για ηλεκτροδότηση ή τρεις όμοιες φωτογραφίες όταν πρόκειται και για υδροδότηση

 3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που να αναφέρει ότι το κτίσμα ιδιοκτησίας ………… επιφάνειας…………… που βρίσκεται στ…………… είναι προϋφιστάμενο του 1955

 4. Αυτοψία από την Υπηρεσία


ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2  - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν με απόσπασμα χάρτη

 2. Συμβόλαιο ή μισθωτήριο

 3. Έγκριση από την Δ/νση Γεωργίας ότι το θερμοκήπιο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους

 4. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη ότι δεν υπάρχει κτίσμα στο αγροτεμάχιο ή αν υπάρχει κτίσμα να μας γνωρίζεται ο αριθμός της Οικοδομικής Άδειας


Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 1. Έντυπο Μικρής Κλίμακας

 2. Αυτοψία από την Υπηρεσία

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού:
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμισης ταυτότητας

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες

 

Αρχεία

 1. Αιτηση Ν3 Υπηρεσίας προ 55