Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων


Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε. 50 & Κ Σφακιανάκη, 73135 Χανιά
Τηλέφωνο: +30 2821341747 | +30 2821341746

Γενικές Πληροφορίες

Με το Προεδρικό Διάταγμα 192/2006 (ΦΕΚ 198 Α / 14.9.2006) έγινε μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων στον Δήμο Χανίων και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων». Με αυτήν την κίνηση μεταφοράς αρμοδιοτήτων διευκολύνεται η λειτουργία των λιμένων που αποτελούν σημαντικά τμήματα της οικονομικής ζωής της πόλης των Χανίων.

 

Υπηρεσίες

Το Δημοτικο Λιμενικό Ταμείο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες

 1. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης

 2. Καθαριότητα χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης

 3. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης

 4. Συντήρηση-επισκευή πλωτών ξύλινων προβλητών (αντικατάσταση αλυσίδων, ελαστικών συνδέσμων, ξύλινου δαπέδου κλπ)

 5. Τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών

 6. Υπόδειξη θέσης ελλιμενισμού σκαφών – Υποβοήθηση πρόσδεσης

 7. Συντήρηση εγκατάστασης πρόσδεσης (δέστρες κλπ)

 8. Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 9. Έκδοση αδειών ζωήλατων οχημάτων

 10. Έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

 11. Διαχείριση ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης

 12. Διαχείριση χώρου ανέλκυσης σκαφών

 13. Συντήρηση, χρωματισμός εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης πολιτών (παγκάκια, στύλοι κλπ)

Δραστηριότητες

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών αρμοδιότητάς του (Ενετικό Λιμάνι Χανίων, αλιευτικό καταφύγιο-λιμενίσκος Ν.Χώρας, λιμενίσκος Αγ.Κυριακής Χαλέπας) καθώς και στην οικονομική, κοινωνική , πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης των Χανίων εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοίκηση

Mέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου:
Θέση
Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
Ιδιότητα
Πρόεδρος Κοτσιφάκης Εμμανουήλ Καλογριδάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Μπουρμπάκης Νικόλαος Πετραντωνάκη-Καλογερή Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Ζερβουδάκη Ελένη Πελεκανάκη Ιωάννα Δημοτικός Σύμβουλος/ Ιδιώτης
Μέλος Μαρκουλάκη Σταυρούλα Λιονάκης Μιχαήλ Ιδιώτης
Μέλος Μπομπολάκης Φώτης Λουτσέτης Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος

Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Χανίων
Μέλος     Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής