Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Πιστοποιητικά | Κωδικός υπηρεσίας: 128

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (για τέκνα έως 12 ετών)


 Τι χρειάζομαι ;

 1. Αίτηση γονέα με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα γονέα
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 3. Δύο (2) φωτογραφίες του τέκνου

 

 Τρόπος έκδοσης:

  Αυτοπροσώπως:

  -  Γραφείο Δημοτολογίου

   εναλλακτικά

  - Αίτηση σε ΚΕΠ 

   

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Αυθημερόν

Αρχεία

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση