Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικά | Κωδικός υπηρεσίας: 171

Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών


Περιγραφή

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη μετά από το θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για την εφορία και τις τράπεζες.

Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία. 

 

 Τι χρειάζομαι ;

 1. Έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μας. Για την συμπλήρωσή της είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του ενδιαφερομένου.
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δηλωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος.
 3. Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από μάρτυρες που είναι γνώστες της οικογενειακής κατάστασης του θανούντα μόνο στην περίπτωση που άνδρας αποβιώσας δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της χώρας, αλλά είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας.
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 

 Τρόπος έκδοσης:

 1. Μέσω του gov.gr (εφόσον έχει εκδοθεί ήδη μία φορά)
  Είσοδος →

 2. Αυτοπροσώπως σε:

  -  Γραφείο Δημοτολογίου

   εναλλακτικά

  - Αίτηση σε ΚΕΠ 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Εκτός των πλησιέστερων συγγενών του θανούντος, δικαίωμα αίτησης για την έκδοση ή την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν:

 1. Κληρονόμος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής.

 2. Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση των πελατών τους.

 3. Άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερομένου με εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι o αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια δημοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο). 

 

Αρχεία

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση