Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Εκλογικοί κατάλογοι | Κωδικός υπηρεσίας: 177

Εγγραφές Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους


Περιγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Χανίων και να προέρχονται από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την εγγραφή τους στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους οι Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο του τόπου διαμονής τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

 

 Τι χρειάζομαι ;

  1. Αίτηση με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας με την οποία αιτείται εγγραφή Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Οποιοδήποτε πρόσφατο έγγραφο αποδεικνύει την  Διεύθυνση Κατοικίας του δημότη (ενδεικτικά λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΚΟ), εκκαθαριστικό Εφορίας, κλπ).

  3. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

-  Γραφείο Δημοτολογίου

 εναλλακτικά

- Αίτηση σε ΚΕΠ 

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός δύο μηνών.

Αρχεία

  1. Αίτηση