Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Θάνατος | Κωδικός υπηρεσίας: 149

Έκδοση άδειας ταφής σε Δημοτικό Κοιμητήριο (υποβολή από συγγενή)


Περιγραφή

Στην περίπτωση που επιθυμείται ο ενταφιασμός να γίνει σε δημοτικό μνήμα σε ένα από τα Δημοτικά Κοιμητήρια: Κουνουπιδιανά , Αρώνι, Χωραφάκια, Μουζουρά, Καθιανά, Άπτερα, Τσικαλαριά, Σούδα, Βαμβακόπουλο.

 Τι χρειάζομαι για τη δήλωση

  1. Αίτηση που κατατίθεται από τον συγγενή και αναφέρει σε ποιο κοιμητήριο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί ο ενταφιασμός (δεν απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή)
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Το αποδεικτικό εξόφλησης του κόστους ενοικίασης
  3. Μια υπεύθυνη δήλωση
  4. Ιατρικο πιστοποιητικο
  5.  Αστυνομική ταυτότητα του αποβιωσάντα  ή
  6. Άδεια παραμονής σε περίπτωση αλλοδαπού πολίτη

 

Τρόπος Κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
    Είσοδος →

 

info euroΚόστος εκτέλεσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Ο χρόνος ποικίλει ανά περίπτωση.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

To κόστος ενοικίασης δημοτικού ταφου για 3 έτη ειναι 150€.

Αρχεία

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη Δήλωση