Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Θάνατος | Κωδικός υπηρεσίας: 149

Έκδοση άδειας ταφής σε Δημοτικό Κοιμητήριο (υποβολή από συγγενή)


Περιγραφή

Στην περίπτωση που επιθυμείται ο ενταφιασμός να γίνει σε δημοτικό μνήμα σε ένα από τα Δημοτικά Κοιμητήρια: Κουνουπιδιανά , Αρώνι, Χωραφάκια, Μουζουρά, Καθιανά, Άπτερα, Τσικαλαριά, Σούδα, Βαμβακόπουλο.

 Τι χρειάζομαι για τη δήλωση

 1. Αίτηση που κατατίθεται από τον συγγενή και αναφέρει σε ποιο κοιμητήριο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί ο ενταφιασμός (δεν απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή)
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Το αποδεικτικό εξόφλησης του κόστους ενοικίασης
 3. Μια υπεύθυνη δήλωση
 4. Ιατρικο πιστοποιητικο
 5.  Αστυνομική ταυτότητα του αποβιωσάντα  ή
 6. Άδεια παραμονής σε περίπτωση αλλοδαπού πολίτη

 

Τρόπος Κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
  Είσοδος →

 

info euroΚόστος εκτέλεσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Ο χρόνος ποικίλει ανά περίπτωση.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

To κόστος ενοικίασης δημοτικού ταφου για 3 έτη ειναι 150€.

Αρχεία

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση