Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Ηλεκτρονικές Πληρωμές | Κωδικός υπηρεσίας: 163

Ηλεκτρονικές πληρωμές


 Τρόπος κατάθεσης       

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή
    Είσοδος στο epay.chania.gr →

  2. Αυτοπροσώπως

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης        

Άμεσα      

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης        

Ατελώς.