Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Δόμηση & Εργασίες | Κωδικός υπηρεσίας: 81

Έλεγχος επικινδύνων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων ή κατασκευών


Περιγραφή 

Όταν ελλοχεύει κίνδυνος για τις όμορες με το ακίνητο ιδιοκτησίες ή και για τους διερχόμενους

Η Υπηρεσια διενεργει ελεγχο και συντάσσει έκθεση επικινδύνου ή ετοιμόρροπου προτείνοντας ενέργειες για άρση επικινδυνότητας. Σε περίπτωση που απαιτούνται ριζικές ενισχύσεις απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Β' Βάθμιας Επιτροπή.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Γενική Αίτηση
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Φωτογραφίες για όλες τις ελεύθερες όψεις του κτιρίου

  3. Τεκμηρίωση και έλεγχος που είναι μακροσκοπικός και πραγματοποιείται από τον αρμόδιο πολιτικό μηχανικό(υπάλληλο) που κάνει την αυτοψία

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Μέσω e-mail στο d-poleodomia@chania.gr

  2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Τέσσερις (4) μήνες

 

Αρχεία

  1. Γενική Αίτηση