Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Διόρθωση / Αλλαγή Στοιχείων | Κωδικός υπηρεσίας: 182

Αλλαγή επωνύμου


Περιγραφή

Για να αλλάξει το επώνυμό του ένας πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στα Δημοτολόγια του Δήμου Χανίων πρέπει να προσέλθει o ίδιος .

Με την διαδικασία αυτή οι Έλληνες πολίτες δύνανται:

 1. Να αλλάξουν το Ελληνικό επώνυμό τους, εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις οι οποίες είναι τα ψυχικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από επώνυμα:
      α) κακόηχα,
      β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση,
      γ) δυσχερή στην προφορά,
     δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου,
     ε) αντίθετα στις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.

 2. Να αλλάξουν το ξενικό τους επώνυμο σε ελληνικό.

 3. Να Εξελληνίσουν το επώνυμο ή το κύριο όνομά τους (αφορά μόνο τους ομογενείς).

 

 Τι χρειάζομαι ;

 1. Αίτηση - (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία μας)

 2. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία μας)

 3. Φωτοτυπία ταυτότητας

 4. Παράβολο Δημοσίου 15,00 ευρώ (από οποιαδήποτε Εφορία)

 5. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν ο πολίτης γεννήθηκε στο εξωτερικό)

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

-  Γραφείο Δημοτολογίου

εναλλακτικά

- Αίτηση σε ΚΕΠ

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

1-2 μήνες ανάλογα την περίπτωση

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

 1. Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2ΟΟ4 και N. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ' όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

 2. Αν στην υπηρεσία προσέλθει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου το οποίο εκπροσωπεί .

 3. Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:
  «Δεν έχει επέλθει άλλη αλλαγή στα ονοματεπωνυμικά στοιχεία μου. Σε βάρος μου δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ούτε έχω παραπεμφθεί σε δίκη. Καταθέτω την παρούσα δήλωση για αλλαγή του επωνύμου μου από «……….» σε «…….»."