Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Τεχνικά Έργα

Τεχνικά Έργα Δήμου Χανίων

21.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:29

Ο Δήμος Χανίων έχει υλοποιήσει και υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών τεχνικών έργων .
Πίνακας έργων (μέχρι 10/2015)

Τα τεχνικά έργα του Δήμου κάθε έτος παρουσιάζονται μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του τεχνικού προγράμματος, είναι υποχρεωτική για τους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καλλικράτη (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') από 1.1.2011).

Τα τεχνικά προγράμματα του Δήμου Χανίων έχουν ως εξής: