Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου

Οικονομικά Στοιχεία Δήμου

29.11.2013 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

Ο Δήμος Χανίων εφαρμόζει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/1999(ΦΕΚ 302Α΄). Υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο τον Απολογισμό, Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης του Οικονομικού Έτους που έληξε, στην Οικονομική Επιτροπή.  Η Οικονομική Επιτροπή τα προελέγχει και μετά τα υποβάλει μαζί με την έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον προηγουμένως έχουν ελεχθεί από  Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που  συντάσσει την έκθεση ελέγχου. Μετά την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Αναρτώνται επίσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 


Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων 2024 

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων 2023

Προϋπολογισμός Εξόδων 2023

Προϋπολογισμός Εσόδων 2023

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2023 έως 30/06/2023

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων 2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 31/10/2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 30/09/2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 31/08/2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 31/07/2022

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 30/06/2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 31/05/2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 30/04/2022

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 31/03/2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 28/02/2022

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Δημοσίευση Στοιχείων Προϋπολογισμού 2022

Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 30/11/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 30/09/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 31/08/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 31/07/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 30/06/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 31/05/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 30/04/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 31/03/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 28/02/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 31/01/2021

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2020 έως 31/03/2020

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2020 έως 29/02/2020

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2020 έως 31/01/2020

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού χρήσης 2018

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού χρήσης 2020

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού χρήσης 2021

Ισολογισμός 2022

Ισολογισμός 2021

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017

Προϋπολογισμός Δήμου Χανίων 2019 - Συγκεντρωτικός

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 83/2019 "Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2018"

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2024

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Δ' τρίμηνο 2023

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2023

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2023

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2023

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Δ' τρίμηνο 2022

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2022

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2021

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Δ' τρίμηνο 2020

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2019

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2019

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο 2019

Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού κατά το Δ’ τρίμηνο 2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2020-30/11/2020

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2020-31/10/2020

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2020-30/09/2020

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2020-31/08/2020

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2020-31/07/2020

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2020-30/06/2020

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2020-31/05/2020

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2020-30/04/2020

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-31/12/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-30/11/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-31/10/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-30/09/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-31/08/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-31/07/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-30/06/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-31/05/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-30/04/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-31/03/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-28/02/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2019-31/01/2019

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2018-30/11/2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2018-31/10/2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 01/01/2018-30/9/2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 1ος 2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2ος 2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 3ος 2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 4ος 2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 5ος 2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 6ος 2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 7ος 2018

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 8ος 2018

Προϋπολογισμός Δήμου Χανίων 2018 - Συγκεντρωτικός

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου 2018

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου 2018

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ τριμήνου 2018

Απολογισμός 2011

Απολογισμός Εσόδων 2011

Απολογισμός Εξόδων 2011

Ισολογισμός 2011

Ισολογισμός 2011 (αναλυτικά)

Απολογισμός 2012

Απολογισμός Εσόδων 2012

Απολογισμός Εξόδων 2012

Ισολογισμός 2012

Απολογισμός Εσόδων 2013

Απολογισμός Εξόδων 2013

Ισολογισμός 2012 (αναλυτικά)

Ισολογισμός 2013 (αναλυτικά)

Ισολογισμός 2013 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής)

Απολογισμός Εσόδων 2014

Απολογισμός Εξόδων 2014

Ισολογισμός 2014 (αναλυτικά)

Ισολογισμός 2015

Απολογισμός Εξόδων 2015

Απολογισμός Εσόδων 2015

Απολογισμός 2016

Απολογισμός Εξόδων 2016

Απολογισμός Εσόδων 2016

Ισολογσιμός 2016

Έκθεση ελέγχου 2016

Απολογισμός Εξόδων 2017

Απολογισμός Εσόδων 2017

Απολογισμός Εξόδων 2018

Απολογισμός Εσόδων 2018

Απολογισμός Εσόδων 2019

Απολογισμός Εξόδων 2019

Απολογισμός Εσόδων 2020

Απολογισμός Εξόδων 2020

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Αρχεία

  1. απολογισμός
  2. dimosieysi_stoiheion_proϋpologismoy_2019_noe
  3. 2011_apol._esodon