Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
\"random

αίτημα

Ασύρματα δίκτυα (WiFi hotSpot)
Παράπονα-Καταγγελίες - - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Για να υποβάλλετε ένα παράπονο - καταγγελία σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα ελεύθερης πρόσβασης του Δήμου Χανίωνν free Wi-Fi hotspot, στο αρμόδιο τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,  επιλέξτε το παρακάτω:

Ασύρματα δίκτυα (WiFi hotSpot)

Προς : Δήμος Χανίων - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κείμενο :* ( παρακαλώ, συμπληρώστε το κείμενο )Χάρτης