Είσοδος      |     
Αίτημα
Παράπονα - καταγγελίες για προβλήματα οδοστρώματος(δρόμοι) – πεζοδρομιών και κοινοχρήστων χώρων
Παράπονα-Καταγγελίες - - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για να υποβάλλετε ένα παράπονο - καταγγελία για προβλήματα οδοστρώματος(δρόμοι) –πεζοδρομιών και κοινοχρήστων χώρων επιλέξτε το παρακάτω:

Παράπονα - καταγγελίες για προβλήματα οδοστρώματος(δρόμοι) – πεζοδρομιών και κοινοχρήστων χώρων
Δήμος Χανίων - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Χάρτης