Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Ληξιαρχείο

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες σχετικές με το Ληξιαρχείο. Οι υπηρεσίες που θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα διεκπεραιώνονται από το Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών