Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 31/10/2012 11:10

31/10/12 ,«Αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου της αυτοδιοίκησης στην άσκηση Πολιτικών Υγείας & Πρόληψης»: Επισημάνσεις Γ.Γ. Δήμου Χανίων, Γ. Κουρή σε συνέδριο αιρετών Γυναικών Αυτοδιοίκησης

Στις προοπτικές αλλά και στις δυνατότητες που υπάρχουν για περισσότερη «εμπλοκή» της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόληψης αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων και υπ. διδάκτωρ Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, κ. Γαβριήλ Κουρής, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού «Η ΑΘΗΝΑ», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 19-21 Οκτωβρίου 2012, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο κ. Κουρής,  στην εισήγηση του ανέφερε ότι «οι εξαιρετικά ασφυκτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα σε οικονομικό επίπεδο για κάθε πολίτη, υπαγορεύουν την ανάληψη ενεργότερου ρόλου από την Αυτοδιοίκηση στα θέματα υγείας, η οποία δείχνει ότι μπορεί και θέλει να καλύψει το μεγάλο κενό που εντοπίζεται στο σύστημα υγείας, κύρια σε υπηρεσίες ΠΦΥ, με την προϋπόθεση ωστόσο να της δοθούν και τα αναγκαία “εργαλεία” από το κεντρικό κράτος». Εξέφρασε ωστόσο τον έντονο προβληματισμό του για το αν αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα, με τις δεδομένες ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες και τις τεράστιες περικοπές πόρων από την κεντρική διοίκηση προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα ο κ. Κουρής προσδιόρισε τις τρεις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε οι φορείς της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης να μπορέσουν να αναλάβουν – κάποια στιγμή στο μέλλον - περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας. Αυτές αφορούν:

  1. 1.       τη διασφάλιση επαρκής χρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος για τις νέες αρμοδιότητες υγείας που θα περιέλθουν στους Δήμους.
  2. 2.       την απόκτηση της αναγκαίας διοικητικής και διαχειριστικής επάρκειας σε επίπεδο Δήμων.
  3. 3.     τον ακριβή προσδιορισμό και αξιολόγηση των αναγκών υγείας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

 

Παράλληλα ο ΓΓ του Δήμου Χανίων αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα των Δήμων για την άσκηση πολιτικών υγείας και πρόληψης σε τοπικό επίπεδο και τα οποία συνοψίζονται στα εξής:        διαθέτουν καλή γνώση του πληθυσμού αναφοράς και δυνατότητες αξιόπιστης καταγραφής των αναγκών υγείας αυτού.

—        μπορούν να προσαρμόζουν τα προγράμματα υγείας και πρόληψης στις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης τους.

—        έχουν καλύτερη επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό / Δυνατότητες έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης των πολιτών 

—        μπορούν να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις χωρίς γραφειοκρατικές εμπλοκές

 

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες πολιτικής στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τη Κυβέρνηση ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η ανάληψη ενεργότερου ρόλου από την Αυτοδιοίκηση στα θέματα υγείας, ο κ. Κουρής εστίασε στην ανάγκη εξορθολογισμού του υπάρχοντος νομοθετικού/θεσμικού οργανωτικού πλαισίου για τα θέματα υγείας, στην ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική (αλλά και ποσοτική) ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών στην υγεία (e-health, τηλεϊατρική, κ.α.) και στην ανάγκη να υπάρξει άμεσα λειτουργική και επιχειρησιακή διασύνδεση των υπηρεσιών ΠΦΥ και Δημόσιας Υγείας σε όλα τα επίπεδα.

 Τέλος ο κ. Κουρής, αφού έκανε μια εκτεταμένη ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας,  παρουσίασε προτάσεις για οργανωτικά μοντέλα και νέες υπηρεσίες υγείας και πρόληψης που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο, προτάσεις οι οποίες εστιάζουν «στη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με τον εθελοντικό αλλά και τον ιδιωτικό τομέα της υγείας και διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα ενός σαφώς προσδιορισμένου “πακέτου παροχών υγείας” για όλους τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο».

 Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ο κ. Κουρής πρότεινε όπως «η Αυτοδιοίκηση αναπτύξει, σε συνεργασία με ΜΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα, δομές και υπηρεσίες προστασίας της υγείας ανεπτυγμένες στην κοινότητα, ευέλικτες, μικρές σε μέγεθος, με προσιτή και φθηνή τεχνολογία, που θα διαχειρίζονται ελάσσονα και καθημερινά προβλήματα», γεγονός που όπως σημείωσε «θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση, σε μεγάλο βαθμό, των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων», πρόταση η οποία αξιολογήθηκε θετικά από το σύνολο των συμμετεχόντων του συνεδρίου.

p1