Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci - Σχέδιο "FUTURE"

13.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11


Θέμα:
Νέοι - Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ταυτότητα του προγράμματος

  • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, με έμφαση στην συνδιαμορφωσή του από τους ίδιους τους χρήστες. Το ηλεκτρονικό δίκτυο περιλαμβάνει την εγκατάσταση βάσης δεδομένων στην Καλαμαριά και τη λειτουργία 8 αρχικών κόμβων στις έδρες των εταίρων του σχεδίου.
  • Εκπαίδευση διαχειριστών του δικτύου και εμψυχωτών για την προσέλκυση χρηστών
  • Παράλληλη λειτουργία ηλεκτρονικού περιοδικού
  • Ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων και διεύρυνσης του υπάρχοντος αρχικού πυρήνα του δικτύου.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης όσον αφορά και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι τρεις χώρες αναφοράς (Ελλάδα, Βέλγιο και Ισπανία) εξασφαλίζουν και λόγω της γεωγραφικής τους επιλογής τον πρώτο πυρήνα της ευρωπαϊκής διάστασης, η οποία θα διευρύνεται και θα ολοκληρώνεται παράλληλα με την επέκταση του δικτύου.
  • Η ανάπτυξη μεθοδολογίας προσέγγισης του επαγγελματικού προσανατολισμού έξω από τις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος και με χρήση των πιο σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας
  • Η διεύρυνση του πεδίου δραστηριοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών για τους νέους
  • Η δραστηριοποίηση των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας ή των άλλων αντίστοιχων Θεσμών των ΟΤΑ στη βάση των άμεσων ενδιαφερόντων όσων συμμετέχουν σε αυτά.
  • Η προώθηση της ανάπτυξης μεθόδων επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού ποιότητας στον καθένα και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.


Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί όταν μετά απο την πετυχημένη πιλοτική εφαρμογή του δικτύου, η θεματολογία του και τα επωφελούμενα άτομα θα επεκταθούν πέρα από το πρώτο στάδιο που απευθύνεται κυρίως νέους/ες 18-24 ετών (δηλαδή σχολικής ηλικίας) και θα αφορούν πλέον όλες τις κατηγορίες εν δυνάμει χρηστών του δικτύου, αφού και η βάση δεδομένων θα εμπλουτίζεται συνεχώς για να καλύπτει τις ανάγκες τους σε ενημέρωση και προσανατολισμό.
Επικεφαλής φορέας του προγράμματος είναι ο Δήμος Καλαμαριάς Εταίροι του σχεδίου είναι οι : Δήμοι Κοζάνης, Βόλου, Δράμας, Λειβαδειάς, Χανίων, Τυχερού Έβρου, Maasmechelen (Βέλγιο), Badia des Valles (Ισπανία), ΕΞΑΝΤΑΣ Σύμβουλοι Ανcιπτυξης.
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 18 μήνες και ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι κυρίως οι νέοι/ες σχολικής ηλικίας.