Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 18/08/2008 08:08

2/08/06,Απάντηση του προέδρου της ΔΕΥΑΧ στους κατοίκους περιοχής Κουμπελή

Με αφορμή τις δηλώσεις διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής Κουμπελή στο ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία του Δήμου Χανίων, οι οποίες δημοσιεύονται τόσο σήμερα όσο και τις προηγούμενες μέρες σε τοπικές εφημερίδες αλλά και σε τηλεοπτικούς σταθμούς, παρατηρούμε ότι, μεταξύ άλλων, γίνονται αναφορές σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος απόσμησης αλλά και γενικότερα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, δηλαδή του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης μας. Όσο με αφορά ως Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επιθυμώ να σας ενημερώσω, για άλλη μια φορά και φέτος όπως και πέρυσι τον Σεπτέμβριο, σε απάντηση των όσων είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με αυτό το θέμα, για όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα από τότε που ανέλαβε η νέα διοίκηση το 2003, με σκοπό τη βελτίωση και τελικά την εξάλειψη των όποιων περιστασιακών οσμών που εκλύονται από την εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού. Το βασικό σύστημα απόσμησης της εγκατάστασης τέθηκε σε λειτουργία αρχές του 2001 και με σύστημα χημικής πλυντηρίδας αποσμεί τον αέρα από τις πιο ρυπογόνες εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ, ενώ γίνεται και προσθήκη χημικών για την μείωση της έκλυσης των οσμών. Το σύστημα αυτό κόστισε περίπου 1.000.000 €. Από την 1/1/2003 η νέα Δημοτική Αρχή προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες για την περαιτέρω μείωση των οσμών: Το καλοκαίρι του 2003 ανατέθηκε μελέτη μείωσης των οσμών στον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή κ. Καλογεράκη ύψους 8.000 €. Στα πλαίσια της ανωτέρω μελέτης έγινε και δειγματοληπτική διερεύνηση των παραπόνων των κατοίκων του γειτονικού οικισμού από την οποία προέκυψε το γενικό συμπέρασμα ότι έχομε σποραδικές και μικρής διάρκειας οχλήσεις. Το οριστικό κείμενο της μελέτης παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 και προτείνει μικρής κλίμακας παρεμβάσεις που οι περισσότερες έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ οι υπόλοιπες θα υλοποιηθούν σύντομα. Στο κείμενο της μελέτης αναφέρεται ότι υπάρχει συσσώρευση υδρόθειου λόγω μορφολογίας του εδάφους το οποίο πιθανώς να μεταφέρεται στον γειτονικό οικισμό, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες (ένταση ή κατεύθυνση) του ανέμου. Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάθεσης έγινε μελέτη από το Κέντρο Ερευνών Υγειονομικής Τεχνολογίας της ΕΥΔΑΠ για την μείωση του δυναμικού ανάπτυξης υδροθείου, επομένως και οσμών, τόσο στο δίκτυο αποχέτευσης όσο και στα εισερχόμενα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας λύματα με την μέθοδο της προσθήκης νιτρικών αλάτων απευθείας στα λύματα στο αποχετευτικό δίκτυο. Η μελέτη παραδόθηκε σε πρωτογενή μορφή τον Μάιο του 2004, με την πρόταση να προηγηθεί της εφαρμογής μια περίοδος καταγραφής της κατάστασης στο δίκτυο που αναγκαστικά ήταν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2004. Το καλοκαίρι του 2005 μπήκε σε λειτουργία το σύστημα νιτρικών για δύο αντλιοστάσια με κόστος επένδυσης 40.000 €, οπότε παρουσιάστηκε μεγάλη βελτίωση στην είσοδο του Βιολογικού αλλά και στο αντλιοστάσιο του Κουμ Καπί. Σημειώνεται ότι τα πρώτα αποτελέσματα ήταν λίαν ενθαρρυντικά. Αναμένεται η αξιολόγηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης της λειτουργίας του συστήματος για να καθοριστεί εάν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. Επίσης, την άνοιξη του 2005 μπήκε σε εφαρμογή σύστημα έγχυσης αλάτων του σιδήρου στα λύματα στην είσοδο του έργου με σκοπό την δέσμευση του υδροθείου και την μείωση των οσμών στα επόμενα στάδια. Σημειώνεται ότι μετά την 1/1/2003 ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα τα οποία βελτιώνουν την λειτουργία της εγκατάστασης και μειώνουν την πιθανότητα έκλυσης οσμών όπως: 1. Ενίσχυση του προσωπικού λειτουργίας με ένα ηλεκτρολόγο-μηχανικό, ένα τεχνολόγο τροφίμων και ένα εργάτη. 2. Παρακολούθηση της εκκένωσης των βοθρολυμάτων με κλειστό σύστημα τηλεόρασης δαπάνης 5.000 €. 3. Προμήθεια νέου καλυμμένου φορτηγού μεταφοράς λάσπης δαπάνης 105.000 €. 4. Σύστημα ψεκασμού νερού σε δευτεροβάθμια καθίζηση δαπάνης 6.000 €. 5. Προμήθεια 2 νέων αντλιών για τη λίμνη στην είσοδο του έργου. 6. Βελτίωση συστήματος άντλησης λίμνης. 7. Δενδροφύτευση χώρου για τη δημιουργία ενός «φράχτη» οσμών, όπου εκτός από τις δενδροφυτεύσεις των προηγούμενων ετών, ειδικά το 2005 και την άνοιξη του 2006, φυτεύτηκαν πάνω από 600 περίπου φυτά και δέντρα, τόσο εντός του Βιολογικού Καθαρισμού όσο και περιμετρικά της εγκατάστασης προς την πλευρά του οικισμού. Τον Απρίλιο του 2004 υποβλήθηκε αίτημα για χρηματοδότηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και τη Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου, της μελέτης «Ολοκληρωμένη διαχείριση οσμών σε δίκτυα αποχέτευσης και κέντρα επεξεργασίας λυμάτων Χανίων και Ρεθύμνου αρχικού προϋπολογισμού 113.980 € και η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. χρηματοδοτεί το πρόγραμμα με ποσό ύψους 8.000 €. Η πρόταση εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2005 και η εκπόνηση της μελέτης ξεκίνησε την 1-11-2005. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, την προμήθεια ειδικού οργάνου (οσμόμετρο) μεγάλης ευαισθησίας και ακρίβειας που θα βοηθήσει τα μέγιστα στην προσπάθεια αντιμετώπισης των οσμών και τη δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης των οχλήσεων στην εγκατάσταση καθώς και υποδείξεις τρόπων αντιμετώπισης του σχηματισμού των οσμηρών ουσιών. Τον Απρίλιο του 2005 έγινε επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΔΕΥΑΧ στην διεθνή έκθεση IFAT κατά την οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία για διάφορα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα απόσμησης. Σε εφαρμογή ενός από τα συστήματα αυτά για γρήγορη εφαρμογή στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εγκατέστησε από τον Ιούνιο του 2006 δεκαέξι ειδικές αποσμητικές πλάκες περιμετρικά στην μια δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης. Οι πλάκες αυτές διαχέουν στον αέρα ορισμένες ουσίες που αντιδρούν με τις οσμηρές ουσίες και τις μετατρέπουν σε άλλες που δεν έχουν δυσάρεστη οσμή. Το σύστημα είναι υπό αξιολόγηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης και η συνολική δαπάνη για διάστημα 2-3 μηνών ανέρχεται σε 6.500 €. Εξετάζεται επίσης η χρήση ειδικών ουσιών που θα ψεκάζονται πάνω στην δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης για την μείωση των οσμών που εκλύονται, σύστημα το οποίο και αυτό είναι υπό αξιολόγηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Επισημαίνεται ότι μόνο για τα χημικά (εκτός από τα λοιπά αναλώσιμα) που χρησιμοποιούνται για την απόσμηση της εγκατάστασης, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δαπανά σε μηνιάια βάση το ποσό των 18.000 €. Όσο αφορά τη δυναμικότητα της εγκατάστασης αυτή είναι σήμερα 117.765 ισοδύναμοι κάτοικοι μετά τα έργα επέκτασης που έγιναν τα έτη 1999-2000. Είναι απαραίτητο όμως να γίνουν συμπληρωματικά έργα κύρια για την διαχείριση της λάσπης, την μείωση ή εξάλειψη των σποραδικών οσμών και ορισμένες βελτιώσεις της εγκατάστασης ενώ θα εξεταστεί εάν απαιτούνται έργα για την αύξηση της δυναμικότητος με χρονικό ορίζοντα το 2025. Επισημαίνονται ακόμα τα ακόλουθα: Α) Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων χωροθετήθηκε στην θέση που σήμερα λειτουργεί το έτος 1974 με την υπ’ αρ. Κν 3634/8-4-74 απόφαση του Νομάρχη Χανίων, δηλαδή πριν την έγκριση χωροθέτησης του οικισμού. B) Σημειώθηκε μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τις οσμές μετά το έργο της απόσμησης που ολοκληρώθηκε το 2001 και Γ) Μετά την αρχική «μουδιασμένη» οικοδομική δραστηριότητα, τα τελευταία 3-4 χρόνια σημειώνεται ραγδαία ανοικοδόμηση στην περιοχή Κουμπελή με κατοικίες που δείχνουν ότι η περιοχή κάθε άλλο παρά υποβαθμισμένη είναι. Διαπιστώνετε επομένως, ότι στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διαθέτουμε αρκετές ευαισθησίες σχετικές με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και σας δηλώνω ξεκάθαρα ότι επιζητούμε την εποικοδομητική συνεργασία των κατοίκων της περιοχής για την οριστική λύση του προβλήματος. Με εκτίμηση, ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.