Είσοδος      |     
Αίτημα
Συμμετοχή σε Σεμινάρια Α βοηθειών από το Δήμο Χανίων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό - Περιφερειακό Τμήμα Χανίων
Αίτημα - - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό- Παράρτημα Χανίων διοργανώνει σεμινάρια Α βοηθειών στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Ενημέρωσης -Ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π «Κρήτη 2014-2020» (MIS 5060324/2.1)

Συμμετοχή σε Σεμινάρια Α βοηθειών από το Δήμο Χανίων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό - Περιφερειακό Τμήμα Χανίων
Δήμος Χανίων - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ