Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Εκπαιδευτικές Υποδομές

Εκπαιδευτικές Υποδομές


Ο Δήμος Χανίων χαρακτηρίζεται για την πολιτιστική κληρονομιά, την κουλτούρα και την ιστορία του. Είναι ένας Δήμος που αναλογικά με το μέγεθος του, διαθέτει  πολύ σημαντικά μνημεία, αξιόλογες συλλογές αλλά και μία τεράστια ιστορία, και δυστυχώς, δεν έχει ακόμα αναδειχθεί και αξιοποιηθεί στο έπακρον.

Ο Δήμος Χανίων διαθέτει επίσης ένα μεγάλο αριθμό υποδομών/χώρων αφιερωμένων στον πολιτισμό. Βιβλιοθήκες, Δημοτική Πινακοθήκη, θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος, πολιτιστικά και εκθεσιακά κέντρα, πολυχώροι πολιτισμού και θέατρα αποτελούν ορισμένες από τις υποδομές που έχουν καθιερωθεί στον πολιτιστικό χάρτη – όχι μόνο της Κρήτης αλλά - της χώρας κεντρίζοντας και συμβάλλοντας στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για κάθε έκφραση/μορφή τέχνης στο Δήμο μας. Συνοπτικά στο Δήμο Χανίων εντοπίζονται οι παρακάτω πολιτιστικές υποδομές – κρατικές και δημοτικές - ανά Δημοτική Ενότητα.

Χώροι Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Συνεδριών           

Στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης, στα όρια του Δήμου Χανίων λειτουργούν 165 Δομές Α-βάθμιας και Β-θμιας εκπαίδευσης καθώς και 2 ιδρύματα  Γ-βάθμιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της ατύπου εκμάθησης λειτουργούν το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Χανίων,  το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης,  Σχολή Μεταναστών (πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 Δομές Εκπαίδευσης στο Δήμο Χανίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α-βαθμια εκπαίδευση Νηπιαγωγεία 82 127

Δημοτικά Σχολεία 45

Β-βάθμια εκπαίδευση Γυμνάσια 17
38

Λύκεια 21

Γ-βάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ 1
2

ΑΤΕΙ 1

Άτυπη εκπαίδευση
3
3
ΣΥΝΟΛΟ

170

 

 

Κατανομή εκπαιδευτικών δομών ανά Δημοτική Ενότητα

ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

Ακρωτηρίου Ελ. Βενιζέλου Θερίσου Κεραμιών Ν. Κυδωνίας Σούδας Χανίων
Νηπιαγωγεία 11
8
10
1
7
4
41
82
Δημοτικά Σχολεία 7
4
5
1
3
3
22
45
Γυμνάσια 3
1
2
0
1
1
9
17
Λύκεια 6
0
3
0
1
1
10
21
Α.Ε.Ι. 1
0
0
0
0
0
0
1
A.T.E.I. 0
0
0
0
0
0
1
1
ΣΥΝΟΛΟ 28
13
20
2
12
9
83
167

 

 

 Υποδομές τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στο Δήμο Χανίων

Υποδομές/ Δημ. Ενότητα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

Ακρωτηρίου Ελ. Βενιζέλου Θερίσου Κεραμιών Ν. Κυδωνίας Σούδας Χανίων
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 18
12
15
2
10
7
63
127
Νηπιαγωγεία (όλες οι κατηγορίες) 11
8
10
1
7
4
41
82
Νηπιαγωγεία 9
8
9
1
7
4
39
77
Ειδικά Νηπιαγωγεία

12
3
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία 2


2
Δημοτικά Σχολεία (όλες οι κατηγορίες) 7
4
5
1
3
3
22
45
Δημοτικά Σχολεία 5 4 4 1 3 3 20 40
Ειδικά Δημοτικά Σχολεία     1       2 3
Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία 2             2
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 9 1 5   2 2 19 38
Γυμνάσια (όλες οι κατηγορίες) 3 1 2   1
1
9
17
Γυμνάσια 1   2   1 1 7 12
Ειδικά Γυμνάσια             1 1
Εσπερινά Γυμνάσια             1 1
Μουσικά Γυμνάσια   1           1
Ιδιωτικά Γυμνάσια 2             2
Λύκεια ( όλες οι κατηγορίες) 6   3   1 1 10 21
Γενικά Λύκεια 1   1   1 1 4 8
Εσπερινά Γενικά Λύκεια             1 1
ΕΠΑΛ 1   1       2 4
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ             1 1
ΣΕΚ     1       1 2
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)             1 1
Ειδικά Σχολεία (ΕΕΕΕΚ) 1             1
ΙΕΚ 1             1
Ιδιωτικά Λύκεια 2             2
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας             1 1
Σχολή Γονέων             1 1
Σχολή Μεταναστών             1 1
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1           1 2
Πολυτεχνείο 1             1
ΑΤΕΙ

1
1