Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Νομοθετικό Πλαίσιο και Δικαιώματα Πολιτών

Νομοθετικό Πλαίσιο και Δικαιώματα Πολιτών


Νομοθετικό Πλαίσιο

Ο Δήμος Χανίων ως Οργανσμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Ο.Τ.Α) Α' Βαθμού διέπεται και λειτουργεί σύμφωνα με

 

Δικαιώματα Πολιτών

Η υποστήριξη προς τον πολίτη και η εξυπηρέτησή του με υψηλούς ποιοτικούς όρους αποτελούν τους μείζονες αντικειμενικούς στόχους της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Παρακάτω παραθέτουμε χρήσιμες πληροφορίες και οδηγούς σχετικά με τις σχέσεις δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών: