Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα


Το Οργανόγραμμα του Δήμου Χανίων όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας - ΟΕΥ (ΦΕΚ 2812/Β/2011) και με τις ακόλουθες Τροποποίησεις:

 ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αναλυτικά η Διάρθρωση του Υπηρεσιών του Δήμου.

Τα οργανογράμματα της κάθε  Δημοτικής  Υπηρεσίας :