Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
adeies.chania.gr, Άδειες υπαλλήλων

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αδειών προσωπικού


Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων λήψης αδειών από το προσωπικό του Δήμου Χανίων, αναπτύχθηκε ειδικό διαδικτυακό πληροφορικαό σύστημα adeies.chania.gr.

adeeies.chania.gr