Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαιώσεις & Αντίγραφα | Κωδικός υπηρεσίας: 30

Αντίγραφα αδειών δόμησης και οικοδομικών αδειών


Περιγραφή

Με την υπηρεσία αυτή ο Δημότης μπορεί να αποκτήσει αντίγραφα των σχεδίων δικαιολογητικών της οικοδομής του. Η Υπηρεσία αποστέλλει με email σε μορφή pdf τα αιτούμενα στοιχεία από τους φακέλους.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθεί εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη.

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
    Είσοδος →

  2. Μέσω e-mail στο d-poleodomia @chania.gr

  3. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος διεκπεραίωσης

 

Αρχεία

  1. Γενική Αίτηση