Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαιώσεις & Αντίγραφα | Κωδικός υπηρεσίας: 32

Αντίγραφα από φακέλους υπαγωγής στους Ν.720/77, ν.1337/83 ή Ν.3843/10


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Προκειμένου να αποκτήσουν στοιχεία νομιμοτητας του ακινήτου τους. Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθεί εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη.

 

Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
    Είσοδος →

  2. Μέσω e-mail στο d-poleodomia @chania.gr

  3. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Εντός 5 ημερών

 

Αρχεία

  1. Αίτηση