Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Βεβαιώσεις & Αντίγραφα | Κωδικός υπηρεσίας: 47

Βεβαίωση όρων δόμησης


Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤΕΕ.
Είσοδος →