Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
e-Εξυπηρέτηση

e-εξυπηρέτηση


Για πρόσβαση στις παρακάτω e-Yυπηρεσίες του Δήμου Χανίων πρέπει να χρησιμοποιήσετε σύνδεση με τους κωδικούς TaxisNet της ΓΓΠΣ ή τους κωδικούς πρόσβασης σας από το chania.gr . To ηλεκτρονικό αίτημα σας θα πρωτοκολληθεί , θα προωθηθεί αυτόματα στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία και θα λάβετε απάντηση μέσω του email που έχετε δηλώσει.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Δημοτική Ενημερότητα

Eυνοϊκή ρύθμιση οφειλών έως 100 δόσεις, Φυσικών προσώπων και Επιχειρήσεων πληττόμενων από τον covid (N. 4764/2020 όπως τροποποιήθηκε με λήξη το Ν. 4876/2021)

Αίτηση ρύθμισης οφειλών, Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για Φυσικά πρόσωπα

Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για Νομικά Πρόσωπα (υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο)

Αίτηση βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσματα (Νέα Άδεια)

Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-εμπορεύματα (Νέα ή Ανανέωση)

Χορήγηση άδειας προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την διενέργεια εκδηλώσεων

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με κλείσιμο δρόμου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων

Αδεια διαφήμισης στα διαφημιστικά πλαίσια (ταμπλό)

Μείωση Ενοικίου επαγγελματικών μισθώσεων Δημοτικών Κτηρίων λόγω covid-19(έως 30/6/2021) 

Απαλλαγή καταβολής Δημοτικών Τελών λόγω covid-19 (έως 30/6/2020) 

Παραχώρηση απλής χρήσης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2021

Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσματα (ανανέωση άδειας 2020)

Απευθείας παραχώρησης απλής χρήσης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020 για ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(έως 31/7/2020)

Απευθείας παραχώρησης απλής χρήσης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020 - ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (έως 31/7/2020)

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Συμμετοχή στο πρόγραμμα : Ολοήμερο αθλητικό-οικολογικό σχολείο 2021 , για παιδιά 6-12 ετών

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ


Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων από το φάκελο οικοδομικής  άδειας.

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Για άμεση ηλεκτρονική έκδοση συγκεκριμένων πιστοποιητικών επισκεφτείτε το GOV.GR , εναλλακτικά υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα στο Δήμο Χανίων για τα παρακάτω:

Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης

Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Χορήγηση Πιστοποιητικού μη Εγγραφής στα μητρώα αρρένων

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


Μετακίνηση κάδου

Τοποθέτηση κάδου

Βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων

 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ


νεοΈκδοση άδειας ταφής σε Δημοτικό Κοιμητήριο (υποβολή από συγγενή)

νεοΈκδοση άδειας ταφής σε Δημοτικό Κοιμητήριο (υποβολή από Γραφείο Τελετών)

 Χορήγηση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή θανάτου

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Θέματα Πρασίνου και Περιβάλλοντος


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ


Βεβαίωση Ονομασίας/Μετονομασίας οδού

Επιδιόρθωση βλάβης στο Δημοτικό Φωτισμό

Προβλήματα οδοστρώματος  (δρόμων) - πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων

Τοποθέτηση και φθορά πινακίδων σήμανσης

Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων

_______________________________________________________________________________________________

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ασύρματα δίκτυα (WiFi hotSpot)

_______________________________________________________________________________________________

ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

Γενικό Αίτημα