Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
oikod.adeies.chania.gr, Oικοδομικές Αδειες

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης οικοδομικών αδειών της ΥΔΟΜ


Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικοδομικών αδειών της ΥΔΟΜ αναπτυχθεί ειδικό πληροφορικαό σύστημα oikod.adeies.gr

oikod-adeies-chania-gr