Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 56

Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης για απαλλαγή δημοτικών τελών


Περιγραφή

Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί εντος  μηνός απο τη διακοπή.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση - Υπογεγραμμένη
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Βεβαίωση διακοπής από ΔΕΔΔΗΕ ή καταγγελία σύμβασης

 3. Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών

 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο infoesoda@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ανάλογα με τα τετραγωνικά

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

 Από μία (1) έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

 

Αρχεία

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση