Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
tickets.chania.gr, Αιτήματα προς το τμήμα ΤΠΕ

Διαδικτυιακό πληροφοριακό σύστημα αιτημάτων προς το τμήμα ΤΠΕ


Για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των υπαλλήλων των Δημοτικών Υπηρεσιών προς το τμήμα ΤΠΕ ,έχει αναπτυχθεί ειδικό πληροφορικαό σύστημα tickets.chania.gr στο οποίο γίνεται είσοδος με τους μοναδικούς κωδικούς email

tickets.chania.gr