Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων | 06/10/2015 08:10

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Η ηλεκτρονική υπηρεσία "Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων"  παρέχει τη δυνατότητα της ενημέρωσης για όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα συλλογικά όργανα του Δήμου.

 

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων