Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 09/08/2012 02:08

9/8/2012, Από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων: Ψήφισμα για την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας

Ψήφισμα, με το οποίο καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης, να θέσει σε εκκαθάριση την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας (ΑΤΕ), μεταβιβάζοντας το υγιές ενεργητικό αυτής στην Τράπεζα Πειραιώς, εκφράζοντας παράλληλα την συμπαράστασή του προς τους εργαζομένους στην Τράπεζα, ενέκρινε με την υπ΄αριθμ. 750/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά τη συνεδρίαση της 8ης Αυγούστου 2012.

Το ψήφισμα ήρθε προς έγκριση από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής «Χανιά ο Δήμος μας Αλλάζει» και έγινε αποδεκτό από όλες  τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην της παράταξης του κ. Βιρβιδάκη, που απείχε της ψηφοφορίας.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος, έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με αφορμή την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Κυβέρνησης να θέσει σε εκκαθάριση την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας (ΑΤΕ), μεταβιβάζοντας το υγιές ενεργητικό αυτής στην Τράπεζα Πειραιώς, επισημαίνει τα εξής:

  1. 1.      Η εν λόγω απόφαση, διαμορφώνει ένα δυσμενές τοπίο για τον αγροτικό τομέα, δεδομένου ότι η ΑΤΕ αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής οικονομίας, αλλά κυρίως τη συνεισφορά των αγροτών και των συνεταιρισμών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ικανών να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό την αυτάρκεια της χώρας σε τρόφιμα εγχώριας παραγωγής.
  2. 2.      Δεν πρέπει να αγνοείται ότι η ΑΤΕ ιδρύθηκε για να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και ως τέτοιο θα έπρεπε να είναι μέρος ενός ισχυρού δημόσιου πιστωτικού πυλώνα για την ανάπτυξη της χώρας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων της.
  3. 3.      Για την λήψη της παραπάνω απόφασης, αγνοήθηκαν πλήρως οι προτάσεις τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών και οι κατά καιρούς  δεσμεύσεις έναντι των επαγγελματιών αγροτών.
  4. 4.      Προκαλούνται εύλογα ερωτηματικά, αφού τόσο κατά την προεκλογική περίοδο, όσο και μετεκλογικά υπήρχαν διαβεβαιώσεις για διατήρηση και την εξυγίανση της ΑΤΕ, με την εξαγγελία μάλιστα της δημιουργίας ενός ισχυρού κρατικού πυλώνα για τη στήριξη του αγροτικού τομέα.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων:

Α. καταδικάζει την κυβερνητική αυτή επιλογή ζητώντας τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα της χώρας, που αποτελεί έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης.

Β. καλεί την Κυβέρνηση να εξηγήσει για πιο λόγο το υγιές μέρος της ΑΤΕ δεν επελέγη να αποτελέσει μέρος ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού πυλώνα δημοσίου συμφέροντος στο τραπεζικό σύστημα συμβάλλοντας έτσι στην αναγκαία αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας και στη διαφύλαξη της αγροτικής παραγωγής από την πλατιά μάζα των αγροτών.

Γ. εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τους εργαζόμενους της ΑΤΕ, των οποίων οι θέσεις εργασίας απειλούνται και ζητά από τους αρμοδίους, την προστασία των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων της τράπεζας».