Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 14/02/2012 12:02

14/2/2012, Από το Δήμο Χανίων: Ειδικό σημείο Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης των ανέργων για το πρόγραμμα της αυτεπιστασίας

Ξεκίνησε στις 9 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr), από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία». Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:

 

1.      Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος

2.      Δ.Ε. Οδηγός

3.      Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος

4.      Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής

5.      Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς 

6.      Δ.Ε. Υδραυλικός

7.      Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων

8.      Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

 

Ο πίνακας βαθμολογικής κατάταξης των ενδιαφερόμενων, αλφαβητικά καθώς και ανά ΟΤΑ προτίμησης και ειδικότητα, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ με αντικειμενικά κριτήρια με βάση τη βαθμολογία των ανέργων, δηλαδή τα μόρια που συγκεντρώνουν. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και δημοσιοποιείται στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία σε κάποιο δήμο της χώρας και οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, αναφέροντας την ειδικότητά τους και προσδιορίζοντας μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των Δήμων στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Χανίων προχώρησε στον ορισμό ειδικού σημείου Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης των ανέργων (Helpdesk) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της αυτεπιστασίας, το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Υψηλαντών και Καραϊσκάκη (στο Δημαρχείο Χανίων/Γραφείο Διαφάνειας & Υποστήριξης του Δημότη) και από το οποίο οι άνεργοι συνδημότες μας μπορούν να ενημερωθούν - από υπαλλήλους του Δήμου Χανίων - για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό καθώς και να υποστηριχθούν στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων τους.