Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 17/04/2012 11:04

17/4/2012, Από τη Δημοτική Αρχή των Χανίων: Διαγωνισμός για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και του ηλεκτροφωτισμού του Ποδηλατοδρομίου στο Ακρωτήρι

O Δήμος Χανίων, μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) και την παραχώρηση του ποδηλατοδρομίου Ακρωτηρίου στο Δήμο, προχωράει στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του συμπληρωματικού έργου: «Έργα βελτίωσης Εγκαταστάσεων & Ηλεκτροφωτισμού Ποδηλατοδρομίου Χανίων», προϋπολογισμού 470.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώ το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών έργων με προϋπολογισμό 184.184,03 € και β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 194.306,45 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.), οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100, 1ος όροφος, μέχρι και την Πέμπτη 19 Απριλίου 2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. (Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28210 54090, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Π. Βακάλης).

 

Τέλος, σημειώνεται ότι για το κύριο έργο «Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης στο Ποδηλατοδρόμιο Ακρωτηρίου Χανίων και συμπληρωματικές εργασίες βελτίωσης πίστας» - το οποίο εκτελείται από τη ΓΓΑ - αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα η εγκατάσταση του εργολάβου, ο δε χρόνος ολοκλήρωσης αυτού υπολογίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης αυτού.

Οι πιστώσεις για την υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι εξασφαλισμένες από τη χρηματοδότηση, που έδωσε ο ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Δήμο Χανίων (400.000 €).

p1

Απόψεις του Ποδηλατοδρομίου Ακρωτηρίου όταν αυτό ολοκληρωθεί