Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 28/02/2013 01:02

28/2/12, Έκτακτο Δ.Σ Χανίων την Τρίτη 28/2/12 και ώρα 13:30

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέμα:

 1)     ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

2)     ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ» {ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ}

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η παραπάνω πρόταση πρέπει να υποβληθεί έως 29/2/2012 και ώρα 16.00.

 

 

                                                    Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                           Χριστίνη Φραγκογιάννη-Τσάφαρη