Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 23/03/2012 02:03

19/03/2012, Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Μαρτίου 2012 και ώρα 15:30

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

 

1)         Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2010

2)         Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης Δήμου Σούδας οικονομικού έτους 2010

3)         Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης Δήμου Ελ. Βενιζέλου οικονομικού έτους 2010

4)         Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης Δήμου Νέας Κυδωνίας οικονομικού έτους 2010

5)         Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης Δήμου Θερίσου οικονομικού έτους 2010

6)         Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης Δήμου Κεραμειών  οικονομικού έτους 2010