Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 09/03/2012 12:03

08/03/2012, Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Μαρτίου 2012 και ώρα 12:30

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέμα:

 

“ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ”

 

 

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης είναι η 12/3/2012