Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 13/11/2012 11:11

13/11/12 , Ο Δήμος Χανίων υποψήφιος για τα Βραβεία του «Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση & την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών»: Σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες

Ο Δήμος Χανίων συγκαταλέγεται μεταξύ των φιναλίστ φορέων/οργανισμών που θα είναι υποψήφιοι για τα βραβεία που θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών», σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα το απόγευμα της Τρίτης 13 Νοεμβρίου 2012 στις Βρυξέλλες.

 

Τα Βραβεία του «Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών» απονέμονται από την ΕΕ σε φορείς και οργανισμούς, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι σχεδιάζουν και υλοποιούν πρωτοβουλίες που προωθούν την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

 

Στο φετινό διαγωνισμό για τα βραβεία του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών συμμετείχαν περισσότεροι από 1.370 φορείς και οργανισμοί από όλη την Ευρώπη ενώ κάθε φορέας μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή σε μια κατηγορία από τις έξι συνολικά κατηγορίες βραβείων που είχαν οριστεί από την ΕΕ (Διαγωνισμός generations@school, Βραβεία για Εργασιακούς Χώρους για όλες της Ηλικίες, Βραβεία για Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, Βραβεία για τη Δημοσιογραφική Κάλυψη της Γήρανσης και των Σχέσεων μεταξύ των Γενεών, Βραβεία για Περιβάλλοντα Προσφιλή προς τους Ηλικιωμένους, Διαγωνισμός Ιστορίες Ζωής).

 

Ο Δήμος Χανίων θα είναι υποψήφιος για την κατηγορία «Βραβεία για Περιβάλλοντα Προσφιλή προς τους Ηλικιωμένους» με την πρόταση του που φέρει τον τίτλο «Φέρνοντας κοντά της Γενεές» («Bringing Generations Together»).

Όπως μάλιστα τονίζεται από τον Δήμαρχο Χανίων, Μανώλη Σκουλάκη, και σύμφωνα με τα στοιχεία της πρότασης υποψηφιότητας του Δήμου Χανίων που συνέταξε ο  Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Γαβριήλ Κουρής, «ο Δήμος Χανίων, με σημείο αναφοράς τα δέκα Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και το Δημοτικό Γηροκομείο, παρέχει στα άτομα της τρίτης ηλικίας – σε περιβάλλοντα προσφιλή - οργανωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας δίνοντας τους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μια ανεξάρτητη ζωή με καλή φυσική και πνευματική κατάσταση συνεισφέροντας ταυτόχρονα ενεργά στην τοπική κοινότητα».

 

Όσον αφορά τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Δήμο Χανίων και τα νομικά πρόσωπα αυτού στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών» και τις οποίες αξιολόγησε θετικά η ΕΕ, είναι:

 

1. «Εργαστήρι Κρητικής και Πολιτιστικής Παράδοσης»

Σκοπός της δράσης ήταν η διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού και της παράδοσης της Κρήτης μέσα από εκδηλώσεις/δραστηριότητες που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα άτομα τρίτης ηλικίας και απευθύνονταν στην Κοινότητα. Η εν λόγω δράση περιλάμβανε εκδηλώσεις και δρώμενα γύρω από δύο άξονες: α) την Κρητική διατροφή και β) τα Κρητικά έθιμα και τις παραδόσεις.

 2. Πρόγραμμα «Ηλικιωμένοι & Νέες Τεχνολογίες»

Από τον Μάιο του 2012 έως σήμερα, ο Δήμος Χανίων υλοποιεί μέσω του ΔΟΚΟΙΠΠ σε επιλεγμένα ΚΑΠΗ - και με τη συνεργασία εθελοντών φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης - πρόγραμμα με τίτλο «Ηλικιωμένοι & Νέες Τεχνολογίες» το οποίο έχει ως στόχο την εξοικείωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα μέσω της υλοποίησης μιας σειράς μαθημάτων απόκτησης γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης και χειρισμού Η/Υ.

3. Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για πρόληψη & αγωγή υγείας

Ο Δήμος Χανίων προχώρησε από την αρχή του 2012, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του ΔΟΚΟΙΠΠ, στην διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης ατόμων τρίτης ηλικίας για ζητήματα που συνδέονται με τη βελτίωση της υγείας τους καθώς και για θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας, υλοποιώντας ταυτόχρονα – και σε συνεργασία με εθελοντές ιατρούς - προγράμματα προληπτικού ελέγχου της υγείας αυτών.

 4. Πρόγραμμα αισθητικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας

Μια από τις καινοτόμες δράσεις που υλοποίησε ο Δήμος Χανίων και ο ΔΟΚΟΙΠΠ μέσα στο 2012, ήταν η παροχή υπηρεσιών αισθητικής φροντίδας σε άτομα τρίτης ηλικίας από εθελοντές σπουδαστές Κομμωτικής Τέχνης με δεδομένο ότι – για λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς, κ.α.- οι ηλικιωμένοι δεν έχουν συνήθως τη δυνατότητα να απολαμβάνουν υπηρεσίες καλλωπισμού στα εργαστήρια αισθητικής.

 5. Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Με στόχο την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας – άνω των 60 ετών – ο Δήμος Χανίων υλοποίησε μέσω του Τμήματος Αθλητισμού και με τη συνεργασία της ΓΓΑ - πρόγραμμα μαζικής άθλησης το οποίο απευθυνόταν σε άτομα της τρίτης ηλικίας, άνω των 60 ετών.