Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 17/08/2012 10:08

17/8/12 Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την ενοικίαση χώρου στάθμευσης στο γήπεδο Περιβολίων : Από το Δήμο Χανίων Έως τις 12 Σεπτεμβρίου , η υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους

             Σε μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων, μέγιστης επιφάνειας έως 8 στρεμμάτων, πλησίον του γηπέδου των Περιβολίων, προχώρησε ο Δήμος Χανίων.

 

Σύμφωνα με την δημοσιευθείσα προκήρυξη «κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης». Τιμή εκκίνησης ορίζεται από το Δήμο το ποσόν των 2.000,00 €  ανά στρέμμα /ετησίως.

 

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται πλησίον του γηπέδου των Περιβολίων του Δήμου Χανίων (όχι περισσότερο από 500 μ.), και να έχει έκταση έως 8 στρέμματα. Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να εκπληρώνει τα παρακάτω:

- Να είναι επίπεδο

- Να εφάπτεται με δημοτικό ή άλλο δρόμο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χανίων, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, καταθέτοντας τις προσφορές τους έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 έως 10:30 (λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.  Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (δεύτερη φάση) θα οριστεί με νεότερη απόφαση αντιδημάρχου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της δημοπρασίας (εκδήλωση ενδιαφέροντος).

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η αναλυτική διακήρυξη θα παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία, Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά ,τηλ. 28213-41760 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr