Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 04/05/2012 01:05

4/5/2012, Συμμετοχή του Δήμου Χανίων σε συνάντηση στην Κύπρο για την “αξιοποίησΗ τεχνολογιών αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων ΠΑΡΚινγκ” (Η-ΠΑΡΚ)

Σε διήμερη  συνάντηση συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013 με τίτλο: «ΑξιοποίησΗ τεχνολογιών αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων ΠΑΡΚινγκ» (Η-ΠΑΡΚ). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία την Πέμπτη 26 & την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και διοργανώθηκε από τον Δήμο Λευκωσίας.

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της ομάδας όλων των εταίρων, που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα υλοποίησης του προγράμματος. Συγκεκριμένα, παρευρέθησαν στελέχη του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Δήμου Χανίων, του Δήμου Λευκωσίας, ενώ συντονιστής της συνάντησης ήταν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.),  επικεφαλής εταίρος και συντονιστής του εταιρικού σχήματος υλοποίησης του προγράμματος «Η-ΠΑΡΚ». 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι υφιστάμενες μεθοδολογίες διαχείρισης δημόσιων παρκινγκ, με  ανταλλαγή εμπειριών εφαρμογής τόσο στο Δήμο Χανίων, όσο και στο Δήμο Λευκωσίας. Παρουσιάστηκαν και καταγράφηκαν μεθοδολογίες προσδιορισμού του βέλτιστου ύψους των τελών στάθμευσης σε δημόσιους χώρους στάθμευσης και οι αναμενόμενες βελτιώσεις, μέσω χρήσης εναλλακτικών, «αυτοποιημένων» και δυναμικών μεθόδων τιμολόγησης και είσπραξης των παραπάνω τελών. Έγινε εμπεριστατωμένη ανάλυση σε τεχνικά θέματα ηλεκτρονικής διαχείρισης παρκινγκ με παρουσίαση τεχνολογικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χρήσης και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε χώρου στάθμευσης. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στους Δήμους Χανίων και Λευκωσίας «στη λειτουργία της φωτεινής σηματοδότησης, ως μέσου διαχείρισης του κυκλοφοριακού αστικού φόρτου».  

 

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος «Η-ΠΑΡΚ» είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός πρωτοποριακού συστήματος αυτοματοποίησης και απλούστευσης των διαδικασιών πληρωμής χρήσης και διαχείρισης δημόσιων χώρων στάθμευσης. Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται σε καινοτόμες λύσεις, που προσφέρονται μέσα από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών του τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως η χρήση ασύρματων δικτύων, αισθητήρων, καθώς και από το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού, το οποίο πρόκειται με υψηλή αξιοπιστία να υποστηρίζει το σύστημα  διαχείρισης θέσεων στάθμευσης στα σημεία εγκατάστασης του.

 

Αρχικά, η εγκατάσταση «αυτοματοποιημένων» συστημάτων διαχείρισης χώρων στάθμευσης» θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους στάθμευσης των Δήμων Χανίων και Λευκωσίας, ενώ, έπειτα από τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του «εναλλακτικού» συστήματος διαχείρισης, προβλέπεται η επέκταση της εφαρμογής του και σε άλλους χώρους στάθμευσης.

p1

p2

p3