Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 16/03/2012 02:03

16/03/2012, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής τη Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

 Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 21η  Μαρτίου ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8.30π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Πρακτικά κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπών Διαγ/σμών.

2 Διαθέσεις πιστώσεων

4.Εγκρίσεις όρων Διακηρύξεων

5. Εγκριση τρίμηνων αποδοχών λόγω συνταξιοδότησης

6. Οριστικές κατακυρώσεις έργων