Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

10/03/2017, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΚΛΑΔΙΣΟΥ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

10.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. λόγω των έκτακτων και απρόσμενων προβλημάτων απορροής ομβρίων υδάτων που παρουσιάσθηκαν στο κόμβο του Κλαδισού εξαιτίας των πρόσφατων ραγδαίων βροχοπτώσεων, και της αδυναμίας των φορέων που έχουν την αρμοδιότητα για άμεση επέμβαση, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση εκτάκτου πρόσθετου έργου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, τοποθετώντας αγωγό διατομής Φ1000 και της κατασκευής των σχετικών φρεατίων-εσχαρών, με σκοπό την άμεση επίλυση των προβλημάτων λόγω πλημμυρών.

Το έργο θα υλοποιηθεί (περιοχή Έργου) στο ρεύμα καθόδου προς Χανιά της παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Χανίων – Κισάμου, ακριβώς στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Καζαντζάκη και για 85 μέτρα προς τα πίσω έως τη Πάροδο Φυντίκι Μετόχι.

Πιο συγκεκριμένα, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατόπιν συνεργασίας με την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων και το τμήμα τροχαίας Χανίων αλλά και το Τμήμα φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Χανίων, από 12/03/2016 έως και την 21/03/2017, θα ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Εκτροπή της κυκλοφορίας (τροχοφόρων οχημάτων) του ρεύματος καθόδου προς Χανιά από το ύψος του περιπτέρου έως της συμβολή της Π.Ε.Ο. με την πάροδο Φυντίκι και από εκεί την διοχέτευση των τροχοφόρων οχημάτων σε ειδική λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,40 μέτρα στο ρεύμα εξόδου της Π.Ε.Ο. έως τους φωτεινούς σηματοδότες.

 2. Μετατροπή του ρεύματος εξόδου της Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισάμου από τους φωτεινούς σηματοδότες, στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων Ψυλλάκη) έως και τη συμβολή της με την οδό Μαρίνου Αντύπα σε ρεύμα κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης με πλάτος οδοστρώματος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας 3,40 μέτρα.

 3. Στένωση του ρεύματος κυκλοφορίας εξόδου από την πόλη των Χανίων (οδός Κισάμου) με κατεύθυνση την Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους οδοστρώματος 3,40 μέτρα, από το ύψος των φωτεινών σηματοδοτών προς την οδό Κισάμου έως το τέλος της διαχωριστικής νησίδας.

 4. Κατάργηση καθόλη τη διάρκεια των εργασιών του φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Κλαδισού, προς αριστερά για Νέα Χώρα.

 5. Η κυκλοφορία των οχημάτων από Κίσαμο προς Νέα Χώρα θα πραγματοποιείται δια μέσου των οδών Γογονή-Περιβολίων-Σαριδαντώνη-Κισάμου και Γεωργακάκη.

 6. Δημιουργία ειδικής λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,40 μέτρων καθόδου της Π.Ε.Ο. με κατεύθυνση προς Βαμβακόπουλο - Νέα Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου, μέσω παράκαμψης από την πάροδο Φυντίκι- οδού Φυντίκι με έξοδο στην Λεωφ. Καζαντζάκη. Η ειδική αυτή λωρίδα κυκλοφορίας θα ξεκινά από το ύψος του περιπτέρου, θα είναι ενιαία μέχρι τη πάροδο Φυντίκι, με είσοδο των οχημάτων κινουμένων προς Χανιά αριστερά και των κινουμένων προς Βαμβακόπουλο – Νέα Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου, δεξιά μέσω της παρόδου Φυντίκι (παράκαμψης).

 7. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης παντός οχήματος επί της παρόδου Φυντίκι και της οδού Φυντίκι, μέχρι την συμβολή των με την 4η πάροδο Ελ. Βενιζέλου.

 8. Μονοδρόμηση της παρόδου Φυντίκι μέχρι την συμβολή της με την 4η πάροδο Ελ. Βενιζέλου, με κατεύθυνση εισόδου από την Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου προς την πάροδο Φυντίκι.

 9. Μονοδρόμηση της οδού Φυντίκι από το ύψος της 4ης παρόδου Ελ. Βενιζέλου έως την Λεωφόρο Καζαντζάκη, με κατεύθυνση εξόδου προς τη Λεωφόρο Καζαντζάκη, με είσοδο οχημάτωνστον οικισμό Φυντίκι από την Λεωφόρο Καζαντζάκη μέσω της Οδού Ελ. Βενιζέλου.

 10. Τα εξερχόμενα οχήματα από την οδό Μαρίνου Αντύπα θα διοχετεύονται με υποχρεωτική δεξιά πορεία στην Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου προς Μακρύ Τοίχο.

 11. Προσωρινή μετακίνηση της στάσης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ από το σημείο των εργασιών σε σημείο που δεν εμποδίζει την ομαλή ροή των οχημάτων, δηλαδή πριν το παλαιό περίπτερο.

 12. Η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, εκτός του ως άνω αναφερόμενου φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Κλαδισού (Νέας Χώρας), ο οποίος τίθεται εκτός λειτουργίας, καθόλη τη διάρκεια των εργασιών όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν θα επηρεάζεται.

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης κυκλοφοριακής ρύθμισης και η εκτέλεση του Έργου θα γίνουν από το Κατασκευαστικό Συνεργείο της ΔΕΥΑΧ Γραφείο Υλοποίησης Δικτύων, Φρεατίων & παροχών Αποχέτευσης του Τμήματος Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ.

Την ημέρα έναρξης κατασκευής του έργου την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, οι εργασίες τοποθέτησης σήμανσης και κυκλοφοριακής ρύθμισης θα ξεκινήσουν στις 04:30 π.μ.

Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εργασία τότε οι εργασίες θα ξεκινήσουν την επομένη, δηλαδή Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ζητά την κατανόηση τόσο των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, όσο και των οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν το αντίστοιχο διάστημα, όμως για λόγους ασφαλείας των διερχομένων αλλά και των εργαζομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, επιβάλλεται η τήρηση της σχετικής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Το σημαντικότατο αυτό έργο υποδομής θα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων της αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της περιοχής, αλλά κυρίως στην προστασία και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προστατεύοντας τις περιουσίες τους και ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.

photo

photo