Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

22/12/2017, Δήμαρχος Χανίων, Τ. Βάμβουκας: “Αναβαθμίζουμε την αισθητική & τη λειτουργικότητα της πόλης μας”

22.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

 

Στην ακόλουθη τοποθέτηση προέβη ο Δήμαρχος Χανίων, Τ. Βάμβουκας, με αφορμή την υποβολή από πλευράς του Δήμου των προτάσεων χρηματοδότησης της ανάπλασης της Ακτής Παπανικολή και της αποκατάστασης του Ρολογιού του Δημοτικού Κήπου.

 

Ο Δήμος Χανίων υπέβαλλε την Πέμπτη 21/12/2017 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου την πρότασή του για χρηματοδότηση της ανάπλασης της Ακτής Παπανικολή, Νέας Χώρας, με επιχορήγηση της τάξης των 526 χιλ. € (αρ. πρωτ. 7135/21-12-2017). Η πρόταση υποβλήθηκε στον άξονα «Αστική αναζωογόνηση» και στο μέτρο «Σύνθετες οικιστικές αναπλάσεις». Δεδομένου ότι υπήρχε η δυνατότητα ένταξης ήδη συμβασιοποιημένων έργων, τα οποία και θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα, ο Δήμος επέλεξε τη συγκεκριμένη ανάπλαση, προκειμένου οι πόροι, που θα εξοικονομηθούν να διοχετευθούν σε άλλα έργα του Δήμου.

 

Είναι δε γνωστό ότι η συγκεκριμένη εκτεταμένη και συνολική ανάπλαση αποτελεί εμβληματικό έργο του Δήμου, που ήδη εκτελείται και θα βελτιώσει σημαντικά τη χρηστικότητα, τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την αισθητική της περιοχής της παραλίας της Ν. Χώρας.

 

Επίσης, στο πλαίσιο πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 για χρηματοδότηση Δράσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υποβλήθηκε, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ». Η πρόταση του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 515.000,00€, αφορά στις εργασίες αποκατάστασης με τις απαιτούμενες επεμβάσεις ενίσχυσης, επισκευών και ανάδειξης του μνημείου του Ρολογιού, ένα προγραμματισμένο έργο με στόχο την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του, την προστασία του από περαιτέρω φθορά, καθώς και την προστασία των διερχόμενων πεζών, με τη άρση επικινδυνότητας, λόγω πτώσης επιμέρους υλικών. Η πράξη πρόκειται να αξιοποιηθεί προς όφελος της διατήρησης και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς κατά μήκος του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού – τουρισμού, με το προαναφερθέν δίκτυο να αποτελεί βασικό μέρος της φιλοσοφίας της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Χανίων.

 

Το ρολόι, ένα από τα τοπόσημα-σημεία ενδιαφέροντος αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, θα χρηματοδοτηθεί από τα έργα Β.Α.Α., στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, τα οποία ο Δήμος Χανίων έχει εξασφαλίσει ήδη ποσό, που προσεγγίζει τα 10.000,000 ευρώ και που σε συνδυασμό με έργα/δράσεις, που έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως το Μουσείο της Χαλέπας, πρόκειται να αποτελέσουν τους νέους ισχυρούς πόλους έλξης της νεότερης πόλης των Χανίων.

 

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Προγραμματισμού του Δήμου μας, που ανταποκρίθηκαν άμεσα και υποβλήθηκαν οι προτάσεις, που θα ενισχύσουν τον Δήμο μας και θα αναβαθμίσουν την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης μας”.